Obsługa rejestracji do poradni specjalistycznych w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o. o.

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, Nr sprawy ZP.ZO.22.2020

Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na usługę obsługi rejestracji do poradni specjalistycznych w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o. o.  zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj. projekcie umowy.

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 29 grudnia 2020 r. do godz. 12:00 zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu sprawa ZP.ZO.22.2020 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Konsorcjum firm: Magdalena Cenin,Grodziszcze 24a,66-200 Świebodzin, Monika Olbrich, Chociule 26, 66-200 Świebodzin za łączną cenę brutto 118 800,00

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2020-12-23
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2020-12-30 12:58:58
Odwiedziny:63990

Wyszukiwarka