Zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z dostarczeniem łóżek, materaców oraz szafek szpitalnych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na zakup wraz z dostarczeniem  łóżek, materaców oraz szafek szpitalnych

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) w trybie art.4 pkt 8, nr sprawy ZP.ZO.31.2017.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem  łóżek, materaców oraz szafek szpitalnych  na zasadach  określonych w załączonym do zapytania projekcie umowy wg opisu przedmiotu zamówienia wynikającego z formularza cenowego.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym oraz cenowym proszę dostarczyć do dnia 11.08.2017 r. do godz. 14:00 do siedziby zamawiającego na adres Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin - sekretariat lub przesłać e-mailem na przetargi@loro.pl

 Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 14.08.2017 r do godz. 14:00.

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2017-08-03
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2017-08-09 11:58:42
Odwiedziny:53886

Wyszukiwarka