Zapytanie ofertowe na wymianę kolimatora w aparacie RTG

Treść zapytania ofertowego:

 

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1, Nr sprawy ZP.ZO.5.2022

Zamawiający zaprasza  do  złożenia oferty na wykonanie wymiany kolimatora w aparacie stacjonarnym RTG Siemens Multix Top 2795 nr seryjny 3070013-9991 oraz innych czynności określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10:00 zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym.

Załącznik:

1.       Zapytanie ofertowe

2.       Formularz oferty

3.       Klauzula informacyjna

4.       Wzór umowy

 

Załączniki

AutorMagdalena Gwozdowska
Data wytworzenia:2022-11-15
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2022-11-15 14:24:17
Odwiedziny:35712

Wyszukiwarka