Obsługa Rejestracji do poradni specjalistycznych LORO SP ZOZ w Świebodzinie

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. Dr Lecha Wierusza  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin zaprasza do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę obsługi rejestracji do poradni specjalistycznych w LORO SP ZOZ w Świebodzinie.
Postępowanie realizowane jest poprzez jawne umieszczenie zaproszenia wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego www.loro.pl.

 

 

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2014-12-10
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2014-12-10 12:38:50
Odwiedziny:695518

Wyszukiwarka