Zaproszenie na usługę obsługi rejestracji do poradni specjalistycznych w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o. o.

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, Nr sprawy ZP.ZO.46.2019

Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na usługę obsługi rejestracji do poradni specjalistycznych w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o. o.  zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj. projekcie umowy wraz załącznikami.

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 12:00 zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu sprawa ZP.ZO.46.2019 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Konsorcjum firm: Magdalena Cenin,Grodziszcze 24a,66-200 Świebodzin, Monika Olbrich, Chociule 26, 66-200Świebodzin.

 

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2019-12-05
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2019-12-16 09:18:54
Odwiedziny:72639

Wyszukiwarka