Zaproszenie do złożenia oferty na usługę obsługi rejestracji do poradni specjalistycznych w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o. .


Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1, Nr sprawy ZP.ZO.14.2021
Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na usługę obsługi rejestracji do poradni specjalistycznych w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.  tj. we wzorze umowy, opisie zamówienia.
Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 23 grudnia 2021 r. do godz. 10:00 zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym.

 

W wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu, tj. 23.12.2021 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta:
Konsorcjum firm: 
Magdalena Cenin i Monika Olbrich
Grodziszcze 24A 66-200 Świebodzin
Chociule 26 66-200 Świebodzin   
cena netto/brutto 115 200,00   
Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:
Konsorcjum firm: Magdalena Cenin, Grodziszcze 24A, 66-200 Świebodzin i Monika Olbrich Chociule 26, 66-200 Świebodzin
za cenę  netto/brutto 115 200,00 zł

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2021-12-20
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2021-12-23 11:30:08
Odwiedziny:42896

Wyszukiwarka