Dostawa, wymiana i naprawa akcesoriów do aparatu rtg Simens Multix Top dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie

Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na dostawę, wymianę i naprawę akcesoriów do aparatu rtg Simens Multix Top dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie  zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj. szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 oraz projektowanymi postanowieniami umowy – załącznik nr 2.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp sprawa ZP.ZO.14.2024

Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 10.01.2024 r. do godz. 11:00

Pozostałe wymagania zawiera załącznik nr 3 zapytanie ofertowe.

Załączniki:

1.       Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2.       Projektowane postanowienia umowy –załącznik nr 2

3.       Zapytanie ofertowe – załącznik nr 3

4.       Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4

5.       Klauzula informacyjna

Formularz cenowy – załącznik nr 5

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2024-01-02
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2024-01-02 13:45:49
Odwiedziny:7271

Wyszukiwarka