przegląd okresowy aparatu jezdnego RTG – ramię C ARMX-RAY

Zaproszenie do składnia ofert na przeprowadzenie przeglądu okresowego w siedzibie Zamawiającego aparatu jezdnego RTG – ramię C ARMX-RAY w Lubuskim Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. - nr sprawy ZP.ZO.38.2017.
Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) w trybie art.4 pkt 8

1. Zamówienie realizowane będzie na podstawie załączonego do zapytania projektu umowy.
2. Pytania proszę kierować pocztą e-mail na adres: przetargi@loro.pl
3. Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia 30.08.2017 r. do godz. 14:00. Z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie przeglądu okresowego aparatu jezdnego RTG – ramię C ARMX-RAY”. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres przetargi@loro.pl

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2017-08-24
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2017-08-24 13:15:52
Odwiedziny:56641

Wyszukiwarka