Zaproszenie do składania ofert na na zakup śródoperacyjnego systemu monitoringu neurologicznego w chirurgii kręgosłupa

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. L. Wierusza Sp. z o.o. na podstawie uchwały zarządu nr 20/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zaprasza do składania ofert  na zakup urządzenia medycznego tj. śródoperacyjnego systemu monitoringu neurologicznego w chirurgii kręgosłupa.
W załączeniu umowa, którą Sprzedający zawrze z Kupującym oraz załącznik nr 1 do umowy stanowiący szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży.

Cena minimalna za jaką sprzedający jest skłonny zbyć urządzenie to 140 000,00 PLN brutto.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: przetargi@loro.pl,

Załączniki

Autor
Data wytworzenia:0000-00-00
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-02-19 13:28:39
Odwiedziny:54431

Wyszukiwarka