Świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o.o..

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1, Nr sprawy ZP.ZO.13.2021
Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o.o.  zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj. we wzorze umowy i formularzu cenowym.
Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. do godz. 11:00 zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający informuje, że w wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu, tj. 20.12.2021 r. do godz. 11:00 wpłynęły 3 oferty:
1.Paramedic24 Sp. z o.o.Ul. Rostocka 152, 71-771 Szczecin cena netto/brutto 106 740,00    
2.Sensus Ewelina Kędziora-Bartłodziej, Ul. Elektronowa 16, 65-001 Zielona Góra cena netto/brutto 103 960,00    
3.RINAR, Ul. Koźla 44, 66-008 Świdnica cena netto/brutto 155 600,00    

Zadecydowano, że przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:
Sensus Ewelina Kędziora-Bartłodziej, Ul. Elektronowa 16, 65-001 Zielona Góra za cenę  netto/brutto 103 960,00 zł
Uzasadnienie wyboru  Wykonawcy: złożona  oferta  spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o  kryterium  oceny  - cena -100% (100,00 pkt).

 

Załączniki:

-zapytanie ofertowy + formularz ofertowy

-formularz cenowy 

-wzór umowy 

-umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

 

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2021-12-14
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2021-12-22 08:47:15
Odwiedziny:50629

Wyszukiwarka