Przeglądy okresowe aparatury medycznej

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie 66-200 przy ulicy Zamkowej 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

w Zielonej Górze, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590170, NIP: 927-19-38-119, REGON: 000290630

reprezentowane przez Elżbietę Kozak – Prezesa Zarządu

zaprasza do złożenia oferty na przeglądy aparatury medycznej w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2017 r. wg poniższego zestawienia:

LP.

Nazwa

Okres

1

Fabius Tiro - ARZK-0133

Od: 1.01.2016 – 31.12.2017

2

Fabius Tiro -  ARZK-0134

Od: 1.01.2016 – 31.12.2017

3

Scio - ARZJ-0075

Od: 1.01.2016 – 31.12.2017

4

Scio -  ARZJ-0128

Od: 1.01.2016 – 31.12.2017

5

Infinity Delta  - 5399807555

Od: 1.01.2016 – 31.12.2017

6

Infinity Delta  - 6000271879

Od: 1.01.2016 – 31.12.2017

7

Infinity Delta  - 6000279675

Od: 1.01.2016 – 31.12.2017

8

Infinity Delta  - 6000324475

Od: 1.01.2016 – 31.12.2017

9

Infinity Delta  - 6000430779

Od: 1.01.2016 – 31.12.2017

10

Infinity Delta  - 6000431475

Od: 1.01.2016 – 31.12.2017

11

Infinity Delta  - 6000482473

Od: 1.01.2016 – 31.12.2017

12

Savina - ARZF-0164

Od: 1.01.2016 – 31.12.2017

13

Fabius Tiro - ASFJ-0003

Od: 1.07.2017 - 31.12.2017

14

Vapor 2000 - ARZK-1175

Od: 1.01.2016 – 31.12.2017

15

Vapor 2000 -  ARZK-1174

Od: 1.01.2016 – 31.12.2017

16

Przegląd ssaka Vario-vac / co 24m

szt. 2

17

Przegląd ssaka EVAC 40 /co 12 m

szt. 3

 

Wymagania:

Zamawiający Wymaga użycia tylko oryginalnych części zamiennych dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów  oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia. Wymiana części eksploatacyjnych musi nastąpić zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.  Części te mają być  wyszczególnione dalej w raporcie serwisowym oraz na fakturze z podaniem numerów katalogowych producenta sprzętu.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1. Autoryzacji producenta na wykonywanie usług serwisowych urządzeń objętych zamówieniem.

2. Imiennych certyfikatów dla osób, które realizowały będą usługę, ze szkoleń serwisowych na urządzenia objęte zamówieniem, wystawionych przez producenta sprzętu.

3. Listy urządzeń kontrolno - pomiarowych do sprawdzania aparatury medycznej wraz z aktualnymi  dokumentami  kalibracji.  Urządzenia powinny być zgodne z listą urządzeń wymienionych w instrukcji  wykonania przeglądów  opracowanej przez producenta sprzętu.

4. Harmonogramu wymiany części zużywalnych w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta na, cały okres trwania umowy wraz z podaniem numerów katalogowych.

 

W załączeniu wzór umowy, na podstawie którego zostanie zawarta umowa między Zamawiającym a  Wykonawcą.

Ofertę cenową na załączonym druku należy przesłać do siedziby zamawiającego na adres Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin do dnia 23.12.2015 r do godz. 10:00.

Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty na adres e-mail: przetargi@loro.pl

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2015-12-17
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2015-12-17 08:35:19
Odwiedziny:60523

Wyszukiwarka