Zaproszenie do składania ofert na ekspertyzę hydrogeologiczną stanu technicznego studni głębinowej na ujęciu wody podziemnej

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie art. 4 pkt. 8
Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na Ekspertyzę hydrogeologiczną stanu technicznego studni głębinowej na ujęciu wody podziemnej, zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy wraz załącznikami.

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 15 listopada 2019r. do godz. 15.00 zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na to, że do dnia składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

Załączniki

AutorJacek Makowski
Data wytworzenia:2019-10-28
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2019-11-27 09:37:01
Odwiedziny:51486

Wyszukiwarka