Zaproszenie do składania ofert na usługe przewglądu sprzętu mdycznego

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, nr sprawy ZP.ZO.3.2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeglądu sprzętu medycznego określonego w załączniku pt. Zapytanie ofertowe.

W załączeniu wzór umowy, na podstawie którego zostanie zawarta umowa między Zamawiającym a  Wykonawcą.
Ofertę cenową na załączonym druku należy przesłać do siedziby zamawiającego na adres Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin do dnia 16.01.2018 r do godz. 10:00.
Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty na adres e-mail: przetargi@loro.pl

Ofertę ( lub oparafowany, podpisany i opieczętowany skan oferty )należy przesłać  do dnia 16.01.2018r. do godz. 10:00 pocztą  e-mail  na adres przetargi@loro.pl  lub dostarczyć do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin,  dopiskiem: Oferta na usługę w zakresie przeglądu sprzętu medycznego

 

Wynik postępowania

W wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu wpłynęły 2 oferty:

1. Serwis Medyczny „Promed” J. Dec i wspólnicy s.j., 65-943 Zielona Góra, ul. Słowacka 6c/10
cena brutto: 2 583,00 PLN
2. PHU Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice
cena brutto: 3013,50 PLN,

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Serwis Medyczny „Promed” J. Dec i wspólnicy s.j., 65-943 Zielona Góra, ul. Słowacka 6c/10

Załączniki

Autor
Data wytworzenia:0000-00-00
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-01-18 12:05:51
Odwiedziny:53632

Wyszukiwarka