Zaproszenie do składania ofert na dostawę ciekłego azotu medycznego do siedziby Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z poźn. zm.), w trybie art. 4 pkt.8 sprawa ZP.ZO.5.2020.
Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na dostawę ciekłego azotu medycznego do siedziby Zamawiającego zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj.wzorze umowy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciekłego azotu medycznego stosowanego do zabiegów krioterapii. Przewidywana ilość dostaw w ciągu 36 miesięcy wynosi 7 000 kg. Zamawiający informuje, że posiada zbiorniki do napełniania ciekłego azotu medycznego.

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 17 lutego 2020 r. do godz. 10:00 zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym.

W wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu, tj. 17.02.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty:

Lp.

                         Nazwa firmy

Adres

Cena brutto

1.

Messer Polska Sp. z o.o.

Ul. Maciejkowicka 30

41-503 Chorzów

18 900,00

Cena za 1 kg netto: 2,50

brutto: 2,70

2.

GOMI Mirosław Opiela

Ul. Jabłoniecka 10

34-600 Limanowa

28 425,60

Cena za 1 kg netto: 3,76

brutto: 4,06

3.

AMAGATO Sp. z o.o.

Ul. Bydgoska 60

86-061 Brzoza

22 604,40

Cena za 1 kg netto: 2,99

brutto: 3,23

4.

DEM,TH sp. j.

Czyżewo 1A

66-500 Strzelce Krajeńskie

22 680,00

Cena za 1 kg netto: 3,00

brutto: 3,24

 

 

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Messer Polska Sp. z o.o.      

Ul. Maciejkowicka 30

41-503 Chorzów

Cena za 1 kg netto 2,50

Złożona  oferta  spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o  kryterium  oceny  - cena -100% (100,00 pkt).

Inne złożone oferty:

AMAGATO Sp. z o.o., ul. Bydgoska 60, 86-061 Brzoza cena za 1 kg netto 2,99

DEM,TH sp. j. Czyżewo 1A, 66-500 Strzelce Krajeńskie cena za 1 kg netto 3,00

GOMI Mirosław Opiela, ul. Jabłoniecka 10, 34-600 Limanowa cena za 1 kg netto 3,76

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2020-02-10
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2020-02-21 09:40:09
Odwiedziny:62057

Wyszukiwarka