„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej systemu wentylacji i klimatyzacji bloków operacyjnych i pomieszczeń towarzyszących”

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.


Termin składania zgłoszeń - załącznik nr 1 do 03.03.2020 r.  
Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej systemu wentylacji i klimatyzacji bloków operacyjnych i pomieszczeń towarzyszących”.

Załączniki:
Ogłoszenie o dialogu technicznym.
Regulamin Dialogu Technicznego.
Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym - załącznik nr 1

Lubuski Centrum Ortopedyczne im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie informuje, że do terminu składania zgłoszeń tj.03.03.2020 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie. W związku z tym postępowanie zostaje unieważnione.

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2020-02-25
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2020-03-12 14:27:43
Odwiedziny:52052

Wyszukiwarka