Zaproszenie do złożenia oferty na zakup Detektora XD +17ec kompatybilnego ze stacją aparatury Technika NX oraz z posiadanym systemem FLES przez Zamawiającego-II postępowanie

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1, Nr sprawy ZP.ZO.3.2022
Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na zakup Detektora XD +17ec kompatybilnego ze stacją aparatury Technika NX oraz z posiadanym systemem FLES przez Zamawiającego  zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj. opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy.

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 04.07.2022 r. do godz. 10:00 zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym.

Załaczniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Projekt umowy
3. Zapytanie ofertowe

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2022-06-28
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2022-06-28 09:09:46
Odwiedziny:35392

Wyszukiwarka