Zaproszenie do składania ofert na Projekt budowlany na stację uzdatniania wody wraz z kosztorysem, projektem sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do budynku LCO Sp. z o.o., zbiornikiem retencyjnym zewnętrznym V75m3 wraz z pozwoleniem na budowę w tym za

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1, Nr sprawy ZP.ZO.4.2022

Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na Projekt budowlany na stację uzdatniania wody wraz z kosztorysem, projektem sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do budynku LCO Sp. z o.o., zbiornikiem retencyjnym zewnętrznym V75m3 wraz z pozwoleniem na budowę w tym zakresie oraz oszacowaniem kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj. wzorem umowy, opisem przedmiotu zamówienia oraz załączoną koncepcją.

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 10.10.2022 r. do godz. 10:00 zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2022-09-30
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2022-10-05 11:11:47
Odwiedziny:34309

Wyszukiwarka