Status prawny i forma prawna

•    Spółka działa pod firmą: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”).
•    Spółka może używać skrótu firmy: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.
•    Siedzibą Spółki jest miasto Świebodzin
•    Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących
•    Spółka powstała w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Świebodzinie, ul. Zamkowa 1
•    Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
•    Do Spółki stosuje się przepisy
o    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.),
o    ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.),
o    inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia Aktu Założycielskiego
o    wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000590170
o    wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nr księgi 000000003973

Aktualny KRS można pobrać za pomocą bezpłatnej wyszukiwarki na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.


 

Załączniki

    AutorRobert Łobanowski
    Data wytworzenia:2015-01-15
    Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
    Data udostępnienia:2017-07-05 09:33:16
    Odwiedziny:145461