Zaproszenie na świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o.o.

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie art. 4 pkt. 8, Nr sprawy ZP.ZO.45.2019

Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o.o.  zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj. projekcie umowy wraz załącznikami.

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 11:00 zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.12.2019 r. do godz. 11:00

 

W wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu, tj. 16.12.2019 r. do godz. 11:00 wpłynęły 3 ofert:

Lp.

                         Nazwa firmy

Adres

Cena brutto

Uwagi

1.

Sensus Ewelina Kędziora

Ul. Elektronowa 16

65-001 Zielona Góra

100,00 – za 1 godz. tryb planowy

100,00 – za 1 godz. tryb nagły

2,50 – stawka za 1 km

 

2.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ

Ul. B. Chrobrego 2

65-043 Zielona Góra

200,00 – za 1 godz. tryb planowy

250,00 – za 1 godz. tryb nagły

5,00 – stawka za 1 km

 

3.

„RINAR” Rafał Krakowiak

Koźla 44

66-008 Świdnica

125,00 – za 1 godz. tryb planowy

149,00 – za 1 godz. tryb nagły

3,49 – stawka za 1 km

 


 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zadecydowano, że przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

Sensus Ewelina Kędziora, Ul. Elektronowa 16, 65-001 Zielona Góra

Za 1 godzinę transportu sanitarnego pacjentów w trybie planowym:

Wartość brutto:100,00 PLN

Za 1 godzinę transportu sanitarnego pacjentów w trybie nagłym:

Wartość brutto:100,00 PLN

Stawka za 1 kilometr:

Wartość brutto:2,50 PLN

Uzasadnienie wyboru  Wykonawcy: złożona  oferta  spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o  kryterium  oceny  - cena -100% (100,00 pkt).

 

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2019-12-05
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2019-12-18 09:05:10
Odwiedziny:41295

Wyszukiwarka