Zaproszenie do składania ofert na sprzęt medyczny na blok operacyjny - II postępowanie

Zaproszenie do składania ofert na sprzęt medyczny na blok operacyjny – sprawa ZP.ZO.56.2016 - II postepowanie

 

Zaproszenie do składania ofert na sprzęt medyczny na blok operacyjny zgodnie z załączoną umową i opisem przedmiotu zamówienia, które stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na poszczególne zadania.

Kryterium oceny ofert - 100 % cena.

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową lub zdjęcie z opisem przedstawiające oferowany produkt oraz harmonogram przeglądów w ramach gwarancji (24 miesiące).

 

Oferty należy przesłać na adres zamawiającego ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin lub złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia 07.09.2016 r. do godz. 11:00. z dopiskiem

„Oferta na sprzęt medyczny na blok operacyjny – sprawa ZP.ZO.56.2016”

 

Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres przetargi@loro.pl

Ofertę należy przesłać na załączonym do zaproszenia formularzu ofertowym.

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2016-09-01
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-09-01 09:31:06
Odwiedziny:98787

Wyszukiwarka