Sposób załatwiania spraw

1. Wszelka korespondencja przychodząca powinna zostać dostarczona do Sekretariatu Prezesa Zarządu, gdzie odnotowywana jest w Dzienniku korespondencji, a następnie kierowana przez Prezesa Zarządu do odpowiednich komórek organizacyjnych celem dalszego załatwienia.

2. Przyjmowane sprawy są rozstrzygane wg kolejności wpływu.

3. Informację o stanie załatwienia sprawy można uzyskać przez kontakt z sekretariatem Prezesa Zarządu. 

4. Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z obowiązującą w Szpitalu procedurą.

5. Rozpatrywane są skargi/wnioski dostarczane osobiście, listownie, faksem i pocztą elektroniczna.

 

Załączniki

    AutorRobert Łobanowski
    Data wytworzenia:2017-03-20
    Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
    Data udostępnienia:2017-03-23 13:12:15
    Odwiedziny:151594