Zaproszenie do składania ofert na ekspertyzę hydrogeologiczną stanu technicznego studni głębinowej na ujęciu wody podziemnej.

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie art. 4 pkt. 8
Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na Ekspertyzę hydrogeologiczną stanu technicznego studni głębinowej na ujęciu wody podziemnej, zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy wraz załącznikami.

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 16 grudnia 2019r. do godz. 14:00 zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym.

W wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu, tj. 16.12.2019 r. do godz. 14:00 wpłynęła 1 oferta:

Hydroconsult Sp. z o.o. Biuro Studiów I badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych

Ul. Smardzewska 15

60-161 Poznań

Za cenę brutto 27 183,00

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zadecydowano, że przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:
Hydroconsult Sp. z o.o. Biuro Studiów I badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych
Ul. Smardzewska 15, 60-161 Poznań
za cenę  netto 22 100,00 zł / podatek VAT(23%) 5 083,00 zł, cena brutto 27 183,00 zł

Uzasadnienie wyboru  Wykonawcy: złożona  oferta  spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o  kryterium  oceny  - cena -100% (100,00 pkt) oraz była jedyną złożoną.

Załączniki

AutorJacek Makowski
Data wytworzenia:2019-11-27
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2019-12-20 10:45:12
Odwiedziny:49177

Wyszukiwarka