Dostawa systemu rejestracji czasu pracy – zapytanie ofertowe

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzinie , działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zaprasza do złożenia oferty cenowej na: dostawę systemu rejestracji czasu pracy Sprawa nr ZP.ZO.24.2019

 

W załącznikach znajdują się:

1.            Opis przedmiotu zamówienia

2.            Formularz ofertowy

3.            Wzór umowy.

 

Ofertę cenową należy złożyć  na załączonym do zaproszenia Formularzu ofertowym i przesłać podpisany przez osobę upoważnioną skan oferty e-mailem na adres przetargi@loro.pl lub  dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 5.06.2019 r.  do godz. 10:00. na adres:

Lubuskie Centrum Ortopedii

im. Dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

Sekretariat Zarządu - 1 piętro

z dopiskiem: ”Oferta na dostawę systemu RCP”

 

Kontakt:  Dział zamówień publicznych, e-mail: przetargi@loro.pl

Zamawiający informuje, że w postępowaniu sprawa ZP.ZO.24.2019 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Rac Systems Sp. z o.o.
Ul. Pogodna 4
66-016 Płoty
Za cenę brutto: 9 211,47 zł.


Inne złożone oferty:
BRABAX Piotr Guziński Sp. komandytowa
Ul. Szybowcowa 2
70-743 Szczecin
Za cenę brutto: 17 457,23 zł.

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2019-05-27
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2019-06-06 08:29:40
Odwiedziny:50643

Wyszukiwarka