Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej ..

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z poźn. zm.), w trybie art. 2 ust. 1 pkt.1 sprawa ZP.ZO.3.2021.
Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy wraz załącznikami.

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 11 marca 2021 r. do godz. 10:00 zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym.

W wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu, tj. 14.02.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta:

PPHU PROM S.C.

Ul. Poznańska

66-200 Świebodzin

za cenę  netto 126 100,00 zł / podatek VAT(23%) 29 003,00 zł, cena brutto 155 103,00 zł

cena za 1 kg netto: 4,85  brutto: 5,97

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone w/w Wykonawcy.
Uzasadnienie: złożona  oferta  spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o  kryterium  oceny  - cena -100% (100,00 pkt) oraz była jedyną złożoną.

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2021-03-03
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2021-03-12 11:31:41
Odwiedziny:49254

Wyszukiwarka