Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z poźn. zm.), w trybie art. 4 pkt.8 sprawa ZP.ZO.3.2020.
Zamawiający zaprasza  do złożenia oferty na Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do zaproszenia, tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy wraz załącznikami.

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 12 lutego 2020 r. do godz. 10:00 zgodnie z wytycznymi w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 14.02.2020 do godz. 10:00

W wyniku zaproszenia do wyznaczonego terminu, tj. 14.02.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta:

PPHU PROM S.C.

Ul. Poznańska

66-200 Świebodzin

za cenę  netto 113 100,00 zł / podatek VAT(23%) 26 013,00 zł, cena brutto 139 113,00 zł

cena za 1 kg netto: 4,35  brutto: 5,35

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone w/w Wykonawcy.

Uzasadnienie: złożona  oferta  spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o  kryterium  oceny  - cena -100% (100,00 pkt) oraz była jedyną złożoną.

 

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2020-02-03
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2020-02-18 10:00:24
Odwiedziny:55950

Wyszukiwarka