Zaproszenie do składania ofert nr 4/2022

 Zaproszenie do składania ofert nr 4/2022

 Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66 – 200 Świebodzin zaprasza do składania ofert na wynajem nieruchomości:

 Dzierżawę lokalu na okres 3 lat o powierzchni 77,00 m2 , usytuowanego przy ul. Plac Browarniany 2A w Świebodzinie.

 Oferty pisemne należy składać do dnia 07.02.2022 r. do godziny 10 00  na adres  Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza  w  Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1 w Świebodzinie, lub osobiście na portierni  w zamkniętych  i opisanych kopertach z dopiskiem „ Oferta na dzierżawę lokalu o powierzchni 77,00 m2, przy ul. Plac Browarniany 2A w Świebodzinie.

 

 

 

 Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu ofertowym na dzierżawę nieruchomości nr

4/2022 wpłynęły dwie oferty.

 

Zaproponowane kwoty za czynsz:

 

1. Oferta nr 1 - zaproponowana kwota za czynsz miesięcznie wynosi 15,59 zł/m2 netto.

2. Oferta nr 2 - zaproponowana kwota za czynsz miesięcznie wynosi 16,00 zł/m2 netto.

 

 Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. informuje, że umowa zostanie podpisana z osobą. która złożyła ofertę nr 2. 

Załączniki

AutorMagdalena Kustosz
Data wytworzenia:2022-01-24
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2022-02-07 11:32:48
Odwiedziny:43964

Wyszukiwarka