Zaproszenie do składania ofert na wynajem lokalu 24 m2

 

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66 – 200 Świebodzin ogłasza postępowanie ofertowe na wynajem nieruchomości:
Wynajem lokalu magazynowego na okres 3 lat o powierzchni 24 m2 , usytuowanego przy ul. Poznańskiej 13 w Świebodzinie.
Oferty pisemne należy składać do dnia 15-05-2020r. do godziny 12:00  na adres 
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza  w  Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1 w Świebodzinie, lub osobiście na portierni w zamkniętych  i opisanych kopertach z dopiskiem 

„Oferta na wynajem lokalu magazynowy o metrażu 24 m2, przy ul. Poznańskiej 13 w Świebodzinie”.

 

Oferta winna zawierać:
Proponowaną kwotę za czynsz miesięcznie, nie mniej jak 10,23 zł/m2  (netto).
Uwaga : do rozliczenia uwzględnione będą media obowiązujące w obiekcie wg wskazań licznika podstawowego lub podlicznika.
Dokumenty dodatkowe tj. poglądowa umowa dzierżawy w załączeniu do niniejszego przetargu.
Obejrzenie przedmiotu najmu jak też bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 47 50 680.
O rozstrzygnięciu przetargu oferenci powiadomieni zostaną pisemnie.

 

Załączniki:

1. Treść zaproszenia 

2. Wzór umowy

 

Załączniki

AutorBarbara Kowalska
Data wytworzenia:2020-04-22
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2020-04-22 08:29:39
Odwiedziny:72769

Wyszukiwarka