Zaproszenie do składania ofert nr 8/2021

Zaproszenie do składania ofert nr 8/2021

 Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66 – 200 Świebodzin zaprasza do składania ofert na wynajem nieruchomości:

 Dzierżawę lokalu na okres 3 lat o powierzchni 24 m2 , usytuowanego przy ul. Poznańska 13 w Świebodzinie.

 Oferty pisemne należy składać do dnia 30.08.2021 r. do godziny 10 00  na adres  Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza  w  Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1 w Świebodzinie, lub osobiście na portierni  w zamkniętych  i opisanych kopertach z dopiskiem „ Oferta na dzierżawę lokalu o powierzchni 24 m2, przy ul. Poznańska 13 w Świebodzinie.

 

 

 

 Do upływu składania ofert tj. 30.08.2021 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Załączniki

AutorMagdalena Kustosz
Data wytworzenia:2021-08-16
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2021-08-30 14:35:51
Odwiedziny:26045

Wyszukiwarka