Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę lokalu o powierzchni łącznej 39 m2 – ul. Poznańska 13

Świebodzin, 27 października 2017r.

 

Zaproszenie do złożenia ofert na dzierżawę

 

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Sp z o.o. w Świebodzinie ul. Zamkowa 1

 Na podstawie § 3 Zarządzenia nr 9/2016 z dnia 01.04.2016r. Prezesa Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka zaprasza do składania ofert na:

Ø  Dzierżawę lokalu użytkowego składającego się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni 39 m2 usytuowanego na I kondygnacji w budynku położonym na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 341 przy ul. Poznańskiej 13 w Świebodzinie z przeznaczeniem na działalność usługową.

 

 

Oferty pisemne należy składać w terminie do 7 listopada 2017r. do godziny 14:00 na adres: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin (o dopuszczeniu do udziału decyduje data doręczenia) lub osobiste doręczenie w sekretariacie LCO w zamkniętych i podpisanych kopertach z dopiskiem:

 

,, Oferta na dzierżawę lokalu o powierzchni łącznej 39 m2 – ul. Poznańska 13’’

 

 

 

Oferta powinna zawierać:

1.      Proponowaną kwotę netto za czynsz miesięczny, nie mniej jednak niż 10 zł/m2

2.      Oświadczenie o zapoznaniu się z umową podglądową

3.      Wybrany sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu:

·         Telefonicznie pod nr telefonu …………………………..

·         Pocztą elektroniczna na adres maila ……………………..

·         Pocztą tradycyjną …………………………………………

 

Ø  Kryterium oceny ofert:

·         KWOTA CZYNNSZU NETTO

 

Dodatkowe informacje, podglądową umowę można uzyskać w siedzibie LCO poj. Nr 7 oraz pod nr tel. 68 475 06 80 lub 782 969 693

Załączniki

AutorJoanna Rosalska-Hutnik
Data wytworzenia:0000-00-00
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2017-10-27 13:47:26
Odwiedziny:64353

Wyszukiwarka