Wynajem lokalu na okres 3 lat o powierzchni 20,27 m2

Nr przetargu ofertowego nieograniczonego: DT.EN.8.2016                                                                            

 

 

                                                                                             

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie, ul. Zamkowa 1, 66 -200 Świebodzin ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:

 

Wynajem lokalu   na okres 3 lat o powierzchni 20,27 m2 , usytuowanego na działce  nr 291/6 przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

Oferty pisemne należy składać do dnia 07.12.2016 roku do godziny 10 00  na adres  Lubuskie Centrum Ortopedii , Zamkowa 1 w Świebodzinie , lub osobiście w sekretariacie Prezesa Zarządu  w zamkniętych  i opisanych kopertach z dopiskiem „ Oferta na wynajem  lokalu  o metrażu  20,27 m2, przy ul. Zamkowej 1  w Świebodzinie  z przeznaczeniem na działalność w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

 

Oferta winna zawierać:

-  Proponowaną kwotę netto za czynsz miesięcznie, nie mniej jednak  jak 140 zł/m2.

-  Uwaga : do rozliczenia uwzględnione będą media obowiązujące w obiekcie wg wskazań licznika podstawowego lub podlicznika.

-  Dokumenty dodatkowe tj. poglądowa umowa dzierżawy w załączeniu do niniejszego przetargu.

-  Obejrzenie przedmiotu najmu jak też bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 47 50 601.

-  O rozstrzygnięciu przetargu oferenci powiadomieni zostaną pisemnie.

Załączniki

AutorMarta Bukowska
Data wytworzenia:2016-11-30
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-11-30 13:00:03
Odwiedziny:64382

Wyszukiwarka