Oświadczenie Prezesa Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.

Świebodzin, 22 września  2020r.

                                                                                                                    

 

Oświadczenie Prezesa Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii

 im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp.  z o.o.

W związku z ukazaniem się na stronie Facebook’a postu  jednej z pacjentek, w tym oznaczenie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. niniejszym  publikujemy stanowisko szpitala w zakresie poruszanych spraw.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia link : https://www.gov.pl/web/zdrowie/organizacja-triage-w-szpitalach-zakaznych-i-niezakaznych, gdzie umieszczone są wytyczne dotyczące organizacji triage w szpitalach zakaźnych i niezakaźnych załącznikiem nr 1 jest właśnie ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Każdy pacjent zgłaszający się  do placówki medycznej jest traktowany jako pacjent podejrzany co nie oznacza, że jest zakażony koronawirusem SARS-CoV-2.  W treści formularza jest pytanie czy dana osoba miała kontakt z pacjentem u którego potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, w przypadku kiedy dana osoba zaznaczy odpowiedz tak  – personel medyczny , który udziela świadczenia medycznego będzie wiedział, że musi zachować szczególne środki ostrożności i podjąć odpowiednie procedury.  Wypełnienie ankiety jest niezbędne aby wejść na teren szpitala z uwagi, że znajdują się Państwo w tzw. strefie czystej szpitala.

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. stosuje się do wszystkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i właśnie dzięki przestrzeganiu tak restrykcyjnych wytycznych  nie odnotowaliśmy żadnego pozytywnego przypadku pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2. Od ogłoszenia stanu pandemii w kraju, zmuszeni byliśmy w trosce o bezpieczeństwo naszego personelu i ich rodzin oraz wszystkich pacjentów zmienić organizacje pracy w szpitalu. Na bieżąco informujemy na stronach społecznościowych, komunikatach umieszczonych na drzwiach przed szpitalem, naszej stronie internetowej o zmianach, które mają istotny wpływ na udzielanie świadczeń medycznych. Jak doskonale wiemy, wiele placówek medycznych zmuszonych było do zaprzestania przyjmowania pacjentów w związku z wykryciem wirusa SARS-CoV2, pacjenci oraz personel medyczny poddawany był   kwarantannie a wielu pacjentów musiało szukać pomocy medycznej w innych placówkach. Dzięki przestrzeganiu procedur w LCO sp. z o.o. taka sytuacja nie miała miejsca i miejmy nadzieję, że do takiej u nas nie dojdzie. Nasz personel jest  do Państwa dyspozycji i w każdej sytuacji chce pomóc, i wyjaśnić wszelkie niejasności.  Jeśli mają Państwo do nas pytania w zakresie udzielania świadczeń medycznych czy zmian organizacyjnych jakie panują w LCO sp. z o.o. zapraszamy do kontaktu telefonicznego Biuro Zarządu 68 47 50 601 lub e-mail  sekretariat@loro.pl.
Oświadczenie Prezesa Zarządu LCO sp. z o.o.

Oświadczenie Prezesa Zarządu LCO sp. z o.o. – wersja Word dla osób niedowidzących korzystających z czytników

Do oświadczenia dołączamy:

  1. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych
  2. Załącznik nr 1 – Ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
  3. Algorytm postepowania – triaż w szpitalach niezakaźnych

Wersje Word dla osób niedowidzących korzystających z czytników

  1. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych
  2. Załącznik nr 1 – Ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
  3. Algorytm postepowania – triaż w szpitalach niezakaźnych