Oddziały

W Lubuskim Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. znajdują się 2 oddziały liczące w sumie ponad 100 łóżek. W 2013 roku przebywało na oddziałach ponad 3000 Pacjentów i wykonaliśmy blisko 2000 operacji ortopedycznych.

Oddział  Ortopedyczny z pododdziałem onkologicznym

Naszymi pacjentami opiekuje się  wysoko wykwalifikowana kadra lekarska: (więcej)

Specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu:

Dr n.med. Paweł Kaczorowski
Dr n.med. Piotr Czarnecki
Lek. Filip Adamcewicz
Lek. Karol Balcerkiewicz
Lek. Cezary Chełchowski
Lek. Aleksander Czaja
Lek. Marcin Kapturski
Lek. Radosław Stanek
Lek. Piotr Sowiński
Lek. Dawid Kawka
Lek. Patryk Kowalski
Lek. Jędrzej Przygodzki

Lekarze rezydenci:

Lek. Jakub Piasecki
Lek. Jędrzej Jastrzębski
Lek. Piotr Leśków
Lek. Marcin Szmyr

Funkcję pielęgniarki oddziałowej pełni: Regina Kożuch

Oddział prowadzi kompleksowe leczenie stacjonarne z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
Pacjenci przebywają w komfortowych pokojach jedno- lub dwuosobowych z łazienkami;
Bezpośrednią opiekę nad chorymi sprawuje profesjonalny i uprzejmy zespół pielęgniarski.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarskiej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 

Oddział Rehabilitacji

Kierownikiem Oddziału Rehabilitacji jest lek. Cezary Chełchowski, specjalista z rehabilitacji medycznej.

Kadrę lekarska uzupełniają lek. Joanna Chełchowska specjalista z rehabilitacji medycznej (więcej).

Funkcję pielęgniarki oddziałowej pełni Agnieszka Ceglarek.

Oddział Rehabilitacji LCO Sp. z o.o. prowadzi usprawnianie pacjentów Ośrodka, jako kontynuacja wcześniej rozpoczętego leczenia ortopedycznego,  jak również  pacjentów kierowanych z różnych oddziałów i poradni specjalistycznych współpracujących z LCO Sp. z o.o.

Oddział zapewnia pacjentom wysoki standard świadczonych usług, a także miłą i przyjazną atmosferę, która sprzyja uzyskiwaniu dobrych efektów terapeutycznych. Personel medyczny Oddziału posiada wysokie kwalifikacje i umiejętności, co przy jednocześnie bardzo dobrym wyposażeniu sprzętowym, umożliwia stosowanie różnorodnych form terapii, dzięki którym pacjenci szybciej uzyskują sprawność.

Podstawowy  zakres realizowanych zadań na Oddziale Rehabilitacji:

– usprawnianie po operacjach ortopedycznych (endoprotezoplastyki, rekonstrukcje więzadłowe, inne),

– usprawnianie chorych po urazach, złamaniach,

– usprawnianie chorych z problemami zwyrodnieniowymi,

– usprawnianie chorych z zespołami bólowymi,

– usprawnianie chorych po amputacjach,

– usprawnianie pacjentów z chorobami pochodzenia neurologicznego i reumatycznego,

– i inne.

Oddział posiada również akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarskiej w zakresie rehabilitacji medycznej.