Poradnie

Lubuskie Centrum Ortopedii Spółka z o.o. prowadzi Poradnię Rehabilitacyjną i Ortopedyczną. W poradni przyjmują specjaliści zatrudnieni w LCO Sp. z o.o. lub współpracujący z Ośrodkiem. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu w ramach umowy z Oddziałem NFZ. Pacjenci powinni okazać skierowanie do poradni ortopedycznej lub rehabilitacyjnej. Szpital potwierdza ubezpieczenie w systemie e-WUŚ.

Poradnie przyjmują również pacjentów bez skierowania. Koszt konsultacji lekarskiej w Poradniach specjalistycznych wynosi 200 zł. Należy się liczyć również z kosztem diagnostyki – cennik świadczeń innych niż finansowane ze środków publicznych.
Istnieje możliwość płatności kartami płatniczymi.

Rejestracja w godz. 8:00 – 15:00

tel. (68) 475 06 30, e-mail: poradnia@loro.pl

PORADNIA REHABILITACYJNA

Poniedziałek

09.00 – 10.00     Lek. Roman Spiller
13.00 – 18.00     Lek. Cezary Chełchowski ( co drugi poniedziałek)
13.00 – 18.00     Lek. Joanna Chełchowska ( co drugi poniedziałek)

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Poniedziałek

09.00 – 12.00     Lek. Piotr Leśków
10.00 – 13.00     Lek. Roman Spiller
15.00 – 17.00     Lek. Dominik Ławniczak

Wtorek

09.00 – 12.00     Lek. Radosław Stanek
09.00 – 13.00     Lek. Cezary Chełchowski
13.00 – 14.00     Lek. Piotr Czarnecki ( pierwszy wtorek m-ca)

Środa

09.30 – 12.00     Lek. Joanna Chełchowska
08.30 – 12.00     Lek. Thorwald Springer
08.30 – 13.00     Lek. Piotr Sowiński
11.30 – 12.00     Lek. Marcin Kapturski

Czwartek

09.30 – 11.00 Lek. Cezary Chełchowski
08.00 – 11.00 Lek. Aleksander Czaja (co drugi czwartek)
09.00 – 13.00 Lek. Marcin Szmyr
11.30 – 14.00 Lek. Filip Adamcewicz
08.30 – 12.00 Lek. Paweł Kaczorowski

Piątek

09.00 – 13.00 Lek. Jędrzej Przygodzki
08.30 – 12.00 Lek. Jędrzej Jastrzębski