Kadra

Pion administracyjny

Kadra Zarządzająca

Prezes Zarządu  Elżbieta Kozak

Biuro Zarządu tel. 68 47 50 601

Główna Księgowa Bogusława Ostaszewska

Tel.  68 47 50 635

Dział Kadr  Anna Szukała

Tel. 68 47 50 658

Dział Organizacji Świadczeń i Statystyki Medycznej Roksana Żarska

Tel. 68 47 50 609

Dział Techniczny i Zamówień Publicznych Jacek Makowski

Tel. 68 47 50 680

Informatyk Robert Łobanowski

Tel. 68 47 50 670

Pion medyczny

Dyrektor ds. medycznych  Filip Adamcewicz

 

Oddział Ortopedii A

Kierownik Medyczny – Radosław Stanek

Dyżurka lekarska  tel. 68 47 50 638

Pielęgniarka Oddziałowa – Regina Kożuch

Dyżurka pielęgniarska  tel. 68 47 50 651

Oddział Ortopedii B

Kierownik Medyczny – Paweł Kaczorowski

Dyżurka lekarska  tel. 68 47 55 077

Pielęgniarka Oddziałowa – Regina Kożuch

Dyżurka pielęgniarska  tel. 68 47 55 078

Oddział Rehabilitacji A,B

Kierownik Medyczny – lek. Cezary Chełchowski

Dyżurka lekarska  tel. 68 47 50 662

Pielęgniarka Oddziałowa – Agnieszka Ceglarek

Dyżurka pielęgniarska  tel. 68 47 50 616 lub 68 47 50 676

Blok operacyjny, sala pooperacyjna

Kierownik – Magdalena Gąsior

Tel. 68 47 50 672, 68 47 50 674

Dział Rehabilitacji Medycznej 

Koordynator – Marcin Błażków

Tel. 68 47 50 623, 68 47 50 646, 68 47 50 649

Inspektor ochrony danych – Marta Bukowska
Kontakt :
tel. 68 47 50 601 , fax 68 47 50 602
e-mail iod@loro.pl lub sekretariat@loro.pl
adres korespondencyjny : Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin