System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001

W trosce o najlepszą opiekę nad naszymi Pacjentami już od 2004 roku posiadamy
certyfikat poświadczający, że  nasz Ośrodek  wdrożył i realizuje System Zarządzania Jakością zgodny  z normą ISO 9001:2015.

Po raz kolejny w styczniu 2017 r . Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie przeszło kontrolę przeprowadzoną przez audytorów zewnętrznych, która potwierdziła skuteczność funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością  zgodnie z normą ISO 9001:2015  w całym  zakresie  działalności naszego Ośrodka.

Norma ISO 9001  gwarantuje naszemu Szpitalowi, wypełnianie z najwyższą sumiennością wszystkich procedur obowiązujących w naszym Centrum oraz ciągłe je udoskonalanie, co jest potwierdzeniem, że systematycznie dążymy do perfekcji działań wszystkich naszych pracowników na każdym szczeblu dla dobra naszych Pacjentów.

Norma ISO 9001 oznacza w praktyce, że Lubuskie centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza    zapewnia naszym Pacjentom pełne poczucie bezpieczeństwa oraz profesjonalne zaangażowanie całego personelu w proces leczenia.

1. Certyfikat ISO 9001:2015

2. Certyfikat ISO 9001:2015

3. Certyfikat ISO 9001:2008