Kontakt

Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie spółka z o.o.

66 – 200 Świebodzin

ul. Zamkowa 1

NIP: 927-19-38-119

REGON 000290630

Biuro Zarządu czynne od godz. 7:00 do 15:00

e-mail: sekretariat@loro.pl

Administracja
Biuro Zarządu

68 47 50 601

Biuro Zarządu – fax

68 47 50 602

 Główna Księgowa

 68 47 50 635

Dział Księgowości

68 47 50 631

68 47 56 446

Dział Kadr

68 47 50 658

Dział Zamówień Publicznych

68 47 50 615

Dział Techniczny

68 47 50 680

Dział Organizacji Świadczeń i Statystyki Medycznej

68 47 50 609

Inspektor ochrony danych

68 47 50 601

Pion medyczny
Izba Przyjęć

68 47 50 654

Poradnia ortopedyczna, rehabilitacyjna

68 47 50 630

Rejestr oczekujących na zabiegi operacyjne

68 45 22 312; 68 47 50 600

Rejestr oczekujących na zabiegi fizjoterapeutyczne ambulatoryjne

68 47 50 600

Rejestr oczekujących na rehabilitacje stacjonarną

68 47 50 662

Pielęgniarka Epidemiologiczna / Naczelna

68 47 50 653

Dział Farmacji Szpitalnej

68 47 50 673

Punkt pobrań materiału do badań

68 47 50 604

Pracownia RTG

68 47 50 668

Oddział Ortopedii A
Pielęgniarka Oddziałowa

68 47 50 651

Sekretarka Medyczna

68 47 50 638

Oddział Ortopedii B
Pielęgniarka Oddziałowa

68 47 55 078

Sekretarka Medyczna

68 47 55 077

Oddział Rehabilitacji A
Pielęgniarka Oddziałowa

68 47 50 616

Sekretarka Medyczna

68 47 50 662

Oddział Rehabilitacji B
Pielęgniarka Oddziałowa

68 47 50 663

Sekretarka Medyczna

68 47 50 676

Blok operacyjny

68 47 50 672

Sala pooperacyjna

68 47 50 674

Sterylizacja

68 47 50 656

Dział Rehabilitacji Medycznej

68 47 50 646

68 47 50 649

68 47 50 623