Inne certyfikaty

W 2016r. Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. brało udział w badaniu dotyczącym  punktowego występowania zakażeń związanych z opieka zdrowotną i zużyciem antybiotyków (PPS HAI & AU) opracowanym zgodnie z metodą ECDC. Celem badania była ocena czystości występowania HAI (są to zakażenia związane z opieka medyczną) oraz zużyciem antybiotyków w szpitalu.

CertyfikatPPS

CertyfikatMojaKrewMojeZycie

LCO sp. z o.o. promuje honorowe oddawanie krwi i uczestniczy w akcji edukacyjnej ,,Twoja krew, moje życie’’. Zwiększamy poziom wiedzy na temat honorowego oddawania krwi oraz przyczyniamy się do powiększenia grona Honorowych Dawców Krwi. Szczegóły akcji:  www.twojakrew.pl

Krew jest BEZCENNA a średnio rocznie, tylko w naszym szpitalu, potrzebujemy  548 jednostek koncentratu krwinek czerwonych, 12 jednostek osocza oraz 16,2 jednostek filtrowanego koncentratu krwinek czerwonych.

CertyfikatKrew2019