II Zaproszenie do składania ofert na dzierżawa pomieszczeń o łącznej powierzchni 291 m2 wraz z wyposażeniem w postaci zabudowy meblowej, stołami i krzesłami przeznaczonych na prowadzenie ogólnodostępnego bufetu w budynku Pawilonu Rehabilitacyjnego Lubuski

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66 – 200 Świebodzin zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 291 m2 wraz z wyposażeniem w postaci zabudowy meblowej, stołami i krzesłami przeznaczonych na prowadzenie ogólnodostępnego bufetu w budynku Pawilonu Rehabilitacyjnego Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusz sp. z o.o. w Świebodzinie. Przedmiot zamówienia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy oraz załącznikami poniżej
Szczegółowe informacje pod nr tel. 68 47 50 615
Oferty pisemne należy składać do dnia 14.05.2024 r. do godziny 15 00  na adres  Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza  w  Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1 w Świebodzinie, lub osobiście w sekretariacie w zamkniętych  i opisanych kopertach z dopiskiem „ Oferta bufet”
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Załączniki:
1.Opis przedmiotu zamówienia.
2.Rzut pomieszczeń.
3.Zdjęcia poglądowe pomieszczeń.
4.Umowa najmu.
5.Zarządzenie w sprawie stawek za media dla wynajmujących.

Załączniki

AutorJustyna Zaworska
Data wytworzenia:2024-04-29
Osoba udostępniająca:
Data udostępnienia:
Odwiedziny:16770

Wyszukiwarka