Sprzedaż samochodu Citroen Berlingo

KONKURS OFERT

Na podstawie § 3 Zarządzenia nr 9/2016 z dnia 01.04.2016r. Prezesa Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z o.o. zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż samochodu:

a) Rodzaj samochodu: samochód Citroen 1,9 D - ciężarowy, używany
b) Typ: Berlingo Model:  Multispace
c) Rok produkcji: 2001

·    Charakterystyka:

1)      Silnik: 1,9 olej napędowy
2)      Pojemność: 1868m3
3)      Moc: 51 KW
4)      Skrzynia biegów:  ręczna - 5
5)      Liczba drzwi: 4
6)      Typ nadwozia: sedan
7)      Wymiary: długość - 4108 mm
                  szerokość  -1719 mm
                  wysokość – 1802 mm
8)    Kolor lakieru: zielony metalik
9)    Masa własna pojazdu: 1191 kg
10)   Liczba drzwi: 3 drzwiowy + 1 przesuwne
11)   Bezwypadkowy
12)   Przebieg: 344 813

 ·   Informacje dodatkowe:

- wspomaganie kierownicy
- komplet opon letnich
- bezwypadkowy

d) Sprzedający wystawi fakturę VAT
1. Dokumenty (ogłoszenie, formularz ofertowy, wzór umowy) można pobrać ze strony internetowej www.loro.pl
2. Oferent może dokonać oględzin sprzedawanej ruchomości.  Miejsce i termin w którym można dokonać oględzin należy uzgodnić z Działem Technicznym LCO poj. Nr 7 oraz pod nr tel. 68 475 06 80 lub 782 969 693
3. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na załączonym  Formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
4. Oferty pisemne należy składać w terminie do 20 kwietnia 2018r. do godziny 10:00 na adres: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin (o dopuszczeniu do udziału decyduje data doręczenia) lub osobiste doręczenie w sekretariacie LCO w zamkniętych i podpisanych kopertach z dopiskiem:

,, Konkurs na sprzedaż samochodu marki Citroen’’

5. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Sprzedającego na I piętrze w Sali Konferencyjnej w budynku B przy ul. Zamkowa 1 w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00

6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Złożenie przynajmniej jednej oferty wystarczy do przeprowadzenia postępowania ofertowego.
8. Po terminie składania ofert Sprzedający poda ceny ofertowe oraz nazwę Oferentów składających  oferty a także cenę minimalną, po której Sprzedający  jest w stanie zbyć  ruchomość stanowiąca przedmiot konkursu.
9. Sprzedający zawrze umowę sprzedaży z oferentem, który złoży ofertę najkorzystniejsza –wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
10. Konkurs kończy się wynikiem negatywnym w sytuacji, w której żaden z uczestników nie zaoferował ceny równej bądź przewyższającej cenę minimalna.
11. Sprzedający do dnia zawarcia umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje, podglądową umowę można uzyskać w siedzibie LCO poj. Nr 7 oraz pod nr tel. 68 475 06 80 lub 782 969 693

 
Załączniki:

1.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2.       Wzór umowy – załącznik nr 2WYNIK POSTĘPOWANIA

Minimalna cena sprzedaży podana na otwarciu przez sprzedającego: 3 800,00 złotych brutto.

Do dnia składania ofert wpłynęła jedna oferta:

Jan Nowacki, ul. Konarskiego 38/11, 66-200 Świebodzin 

cena zaoferowana: 3 853.00 złotych brutto

Oferta została uznana za najkorzystniejszą.

 

 

 

Załączniki

AutorJoanna Rosalska - Hutnik
Data wytworzenia:2018-03-16
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2018-04-23 09:57:21
Odwiedziny:59269

Wyszukiwarka