Zaproszenie do składania ofert nr 4/2024 na zakup aktywów trwałych

 Zaproszenie do składania ofert nr 4/2024

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66 – 200 Świebodzin zaprasza do składania ofert na zakup składników aktywów trwałych.

Wykaz składników aktywów trwałych do sprzedaży stanowi załącznik nr 1 zaproszenia do składania ofert nr 4/2024.

 Oferty pisemne należy składać do dnia 15.07.2024 r. do godziny 10 00  na adres  Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza  w  Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1 w Świebodzinie, lub osobiście na portierni  w zamkniętych  i opisanych kopertach z dopiskiem „ Oferta na zakup składnika/ów aktywów trwałych stanowiących własność LCO sp. z o.o.

 

Załączniki

AutorMagdalena Gwozodwska
Data wytworzenia:2024-06-18
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2024-06-18 07:58:52
Odwiedziny:313767

Wyszukiwarka