Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę powierzchni pod telewizory dla pacjentów wraz z montażem odbiorników telewizyjnych w budynku Pawilonu Rehabilitacyjnego Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusz sp. z o.o. w Świebodzinie.

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę powierzchni pod telewizory dla pacjentów  wraz z montażem odbiorników telewizyjnych w budynku Pawilonu Rehabilitacyjnego Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusz sp. z o.o. w Świebodzinie.
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66 – 200 Świebodzin zaprasza do składania ofert na dzierżawę powierzchni pod telewizory dla pacjentów.
Przedmiot zamówienia – zgodnie z założeniami Zamawiającego tj. szczegółowym opisem założeń i umową dzierżawy powierzchni pod telewizory.
Oferty pisemne należy składać do dnia 04.03.2024 r. do godziny 11:00  na adres  Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza  w  Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1 w Świebodzinie, lub osobiście w sekretariacie w zamkniętych  i opisanych kopertach z dopiskiem „ Oferta - telewizory”
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

UWAGA: ZMIANA ZAPISÓW W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE ZAŁOŻEŃ I WZORZE FORMULARZA OFERTOWEGO.  

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 68 47 50 615

Załączniki:
1.Szczegółowy opis założeń.
2.Umowa dzierżawy parking.

3.Wzór formularza ofertowego.

 

 

 

W zaproszeniu do składania ofert na dzierżawę powierzchni pod telewizory została wybrana najkorzystniejsza oferta:  Szpitalnatelewizja.pl Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 30/110, 53-238 Wrocław

Załączniki

AutorMagdalena Gwozodwska
Data wytworzenia:2024-02-19
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2024-03-28 11:09:48
Odwiedziny:3985

Wyszukiwarka