Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę powierzchni parkingowej i wykonanie systemu parkingowego

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę powierzchni parkingowej i wykonanie systemu parkingowego  
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66 – 200 Świebodzin zaprasza do składania ofert na dzierżawę powierzchni parkingowej i wykonanie systemu parkingowego.
Przedmiot zamówienia – zgodnie z założeniami Zamawiającego tj. szczegółowym opisem założeń i umową dzierżawy parkingu.
Oferty pisemne należy składać do dnia 06.02.2024 r. do godziny 15 00  na adres  Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza  w  Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1 w Świebodzinie, lub osobiście w sekretariacie w zamkniętych  i opisanych kopertach z dopiskiem „ Oferta parking”
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 68 47 50 615

Załączniki:
1.Szczegółowy opis założeń.
2.Umowa dzierżawy parking.

Załączniki

AutorJoanna Piotrowska
Data wytworzenia:2024-01-23
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2024-01-23 13:56:33
Odwiedziny:24880

Wyszukiwarka