Praca/Konkursy

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudnia personel medyczny tj. lekarzy, pielęgniarki oraz fizjoterapeutów głównie na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych w oparciu o przepisy art. 26, art. 26a oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1638)  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860, 1948)
Zgodnie z tymi przepisami na stronie internetowej zamieszczane są ogłoszenia o konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  określonego rodzaju.

Pozostały personel, w tym personel obsługi pracowni diagnostycznych, punktu poboru materiału do badań laboratoryjnych, administracyjny, techniczny oraz obsługi gospodarczej zatrudniany jest na podstawie umowy o pracę. Pozyskanie nowych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach odbywa się metodami stosowanymi powszechnie w działach HR tj: poprzez rekrutację otwartą za pośrednictwem ogłoszeń, współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy, przegląd CV będących w posiadaniu Działu Kadr.
 

Link do strony głównej Szpitala, gdzie zamieszczane są aktualne oraz archiwalne oferty i konkursy: Praca/Konkursy

Załączniki

    AutorPiotr Lichtarowicz
    Data wytworzenia:2015-01-21
    Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
    Data udostępnienia:2017-04-26 08:39:15
    Odwiedziny:116605