Struktura organizacyjna

1.    Spółkę tworzą następujące przedsiębiorstwa:
1)    SZPITAL REHABILITACYJNO-ORTOPEDYCZNY;
2)    AMBULATORYJNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE.
2.    Przedsiębiorstwo SZPITAL REHABILITACYJNO-ORTOPEDYCZNY składa się
z jednostki organizacyjnej o nazwie Szpital Rehabilitacyjno-Ortopedyczny, w której skład wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:
w pionie usług medycznych
1)    Dyrektor ds. lecznictwa
2)    Oddział ortopedyczny z pododdziałem ortopedii onkologicznej,
3)    Oddział rehabilitacji,
4)    Oddział intensywnej opieki pooperacyjnej,
5)    Blok operacyjny I,
6)    Blok operacyjny II,
7)    Centralna sterylizatornia
8)    Dział rehabilitacji medycznej,
9)    Dział rehabilitacji dziennej
10)    Pracownia rentgenowska,
11)    Pracownia ultrasonograficzna,
12)    Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych,
13)    Dział farmacji szpitalnej,
w pionie obsługi administracyjno-technicznej
14)    Prezes Zarządu Spółki
15)    Biuro Prezesa Zarządu,
16)    Główny księgowy
17)    Dział finansowo – księgowy i płac,
18)    Dział kadr,
19)    Dział organizacji świadczeń i statystyki medycznej,
20)    Dział techniczny,
21)    Dział zamówień publicznych,
22)    Izba Przyjęć,
23)    Naczelna Pielęgniarka
24)    Pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych,
25)    Inspektor spraw obronnych
26)    Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
27)    Inspektor BHP i PPOŻ.,
28)    Informatyk, Administrator systemów informatycznych.
29)    Administrator bezpieczeństwa informacji,
3.    Przedsiębiorstwo AMBULATORYJNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE składa się
z jednostki organizacyjnej o nazwie Poradnie Specjalistyczne, w której skład wchodzą na-stępujące komórki organizacyjne:
 
w pionie usług medycznych
1)    Poradnia ortopedyczna,
2)    Poradnia rehabilitacyjna,
3)    Gabinet zabiegowy.

Załączniki

AutorRobert Łobanowski
Data wytworzenia:2015-01-15
Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
Data udostępnienia:2016-02-18 22:49:50
Odwiedziny:113907