Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Zgodnie z Uchwałą NR XXV/164/2001 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2001r. w sprawie ustalenia ,,Kierunków prorodzinnej polityki społecznej Województwa Lubuskiego’’ w części odnoszącej się do promocji i ochrony zdrowia Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie przeprowadziło następujące działania:

Ad. II w zakresie promocji i ochrony zdrowia

Ad. 1 Zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. prowadzi się edukację pacjentów i ich rodzin. Opracowany jest roczny harmonogram szkoleń pacjentów i ich rodzin w formie wykładów i tzw. ,,pogadanek’’  – zgodnie z poniższą tabelą. Wykładowcami są wykwalifikowani pracownicy Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o zgodnie z tematem szkolenia.

Pracownicy uczą i dają cenne wskazówki naszym pacjentom w zakresie profilaktyki zdrowotnej.  

  Lp.

Tematyka szkolenia

Miesiąc szkolenia

1

Profilaktyka nadwagi

Styczeń

2

Profilaktyka nadciśnienia

Luty

3

Profilaktyka nadwagi – racjonalne żywienie

Marzec

4

Zespół bólowy kręgosłupa – profilaktyka

Kwiecień

5

Profilaktyka nadwagi

Maj

6

Profilaktyka nadwagi – racjonalne żywienie

Czerwiec

7

Zespół bólowy kręgosłupa – profilaktyka

Wrzesień

8

Profilaktyka nadciśnienia

Październik

9

Profilaktyka nadwagi – racjonalne żywienie

Listopad

10

Profilaktyka nadwagi

Grudzień

 

Dnia 19 czerwca 2016r. odbył się VII Lubuski Piknik Zdrowia – rowerem po zdrowie, w którym Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. miało swoje stanowisko i udzielało porad lekarskich jak i  pielęgniarskich  w zakresie ortopedii i rehabilitacji narządu ruchu, promując w ten sposób zdrowy tryb życia.

W dniu 17 września 2016r. reprezentanci Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp.  z o.o. w składzie lekarza  specjalisty ortopedii i traumatologii narządu ruchu / Kierownik Oddziału Rehabilitacji ogólnoustrojowej specjalizującego się w  schorzeniach związanych z kręgosłupem,  lekarza / rezydenta – w trakcie specjalizacji oraz fizjoterapeuty / Koordynator działu  Fizjoterapii wspierali  wydarzenie  charytatywno -  sportowe pt. Bieg Gladiatora pod hasłem „Wstawaj, Rafał”.

Ad. 2. W związku z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy został wyremontowany dziedziniec, wykonano parkingi, chodniki i drogi  oraz zamontowano windę zewnętrzną do budynku  oddziału rehabilitacji. Remont dziedzińca zdecydowanie poprawił komfort poruszania się zarówno dla  pracowników jak pacjentów. Koszt inwestycji to ok. milion złoty z czego 30% dofinansowania pochodzi z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Załączniki

    AutorMarta Bukowska
    Data wytworzenia:2017-04-26
    Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
    Data udostępnienia:2017-04-26 09:26:49
    Odwiedziny:139760