Udostępnianie informacji publicznej

 

Udzielanie informacji publicznej nie udostępnionej w BIP

 

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej

 

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli będą musiały być poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. z 2016, poz. 1764)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Prezesa Zarządu, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin


Termin załatwienia sprawy:
Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba ze wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Jednostka odpowiedzialna:
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za sprawę

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. z 2016, poz. 1764.

 

 

 

Załączniki

    AutorRobert Łobanowski
    Data wytworzenia:2017-03-20
    Osoba udostępniająca:Robert Łobanowski
    Data udostępnienia:2017-04-26 08:41:29
    Odwiedziny:128054