Prawo atomowe

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (Dz. U. z 2021 poz. 623, 784) podaje się do wiadomości poniższy komunikat: informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.